Kontakt oss

Sykkelveteranenes klubb Trøndelag
c/o Rolf-Einar Pedersen
Mathias Lunds gate 5                                                                                                          7506 Stjørdal

Veteranklubbens e-postadresse: styret@veteranklubben.info

 

Veteranklubbens styre i 2023

Leder                   Geir Evensen                  90196090

Kasserer              Vidar Pettersen                 90177036        via-pe@online.no

Styremedlem       Rolf-Einar Pedersen         92625454          rolfeinar45@gmail.com

Styremedlem      Rune Aune

Styremedlem      Alf Grøtte                          92064533

Varamedlem 1    Olav Hagerup

Varamedlem 2   Per Gunnar Hansen