Årsmøtet

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VETERANKLUBBEN 2024

Årsmøtet i Veteranklubben avholdes på Viva Napoli på Stjørdal 16 april 2024 klokka 18.00. Kirkeveien 4A 7500 Stjørdal.
Dagsorden er:
1.ÅPNING
2.GODKJENNING AV INNKALLING
3.VALG AV MØTELEDER OG REFERENT
4.VALG AV TO PERSONER TIL Å SKRIVE UNDER PROTOKOLLEN
5.GODKJENNING AV DAGSORDEN
6.STYRETS ÅRSRAPPORT
7.REGNSKAP MED REVISORS ANMERKNINGER
8.INNKOMNE FORSLAG
9.BUDSJETT, HERUNDER KONTINGENT
10.VALG
Etter årsmøtet blir det pizza og drikke.
Mvh.
Styret i Veteranklubben

TIDLIGERE ÅRSMØTER

Tidligere årsrapporter og årsmøteprotokoller finner du på referatsida.