Årsmøtet

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VETERANKLUBBEN 2022

Årsmøte i Veteranklubben avholdes på Radiomuseet i Selbu torsdag 5. mai 2022 klokka 19.00.
Dagsorden er:
1.ÅPNING
2.GODKJENNING AV INNKALLING
3.VALG AV MØTELEDER OG REFERENT
4.VALG AV TO PERSONER TIL Å SKRIVE UNDER PROTOKOLLEN
5.GODKJENNING AV DAGSORDEN
6.STYRETS ÅRSRAPPORT
7.REGNSKAP MED REVISORS ANMERKNINGER
8.INNKOMNE FORSLAG
9.BUDSJETT, HERUNDER KONTINGENT
10.VALG
11.EVENTUELT
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende seinest to uker før årsmøtet.
Etter årsmøtet blir det servering, lotteri og sosialt samvær. Maten er inkludert i medlemskontingenten. Av hensyn til matserveringa må vi ha påmelding. Det skjer til Rolf-Einar Pedersen på telefon 926 25 454 eller e-post rolfeinar45@gmail.com innen tirsdag 3 september
Mvh.
styret i Veteranklubben

TIDLIGERE ÅRSMØTER

Tidligere årsrapporter og årsmøteprotokoller finner du på referatsida.