Årsmøtet

INNKALLING TIL ÅRSMØTE  I VETERANKLUBBEN 2019

Årsmøtet i Veteranklubbens  avholdes  på Norsk Radiomuseum i Sjøbygda i Selbu onsdag den 8 mai 2019 .kl. 19.00. 

Dagsorden er:

1.ÅPNING

2.GODKJENNING AV INNKALLING

3.VALG AV MØTELEDER OG REFERENT

4.VALG AV TO PERSONER TIL Å SKRIVE UNDER PROTOKOLLEN

5.GODKJENNING AV DAGSORDEN

6.STYRETS ÅRSRAPPORT

7.REGNSKAP MED REVISORS ANMERKNINGER

8.INNKOMNE FORSLAG

9.BUDSJETT, HERUNDER KONTINGENT

10.VALG

11.EVENTUELT

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende seinest to uker før årsmøtet.

Etter årsmøtet blir det servering, lotteri og sosialt samvær. Maten er inkludert i medlemskontingenten. Av hensyn til matserveringa må vi ha påmelding. Det skjer til Rolf-Einar Pedersen på telefon 926 25 454 eller e-post rol-p3@online.no innen søndag 5.mai 2019.

Mvh. styret i Veteranklubben

 

TIDLIGERE ÅRSMØTER

Tidligere årsrapporter og årsmøteprotokoller finner du på referatsida.